Esther en Remco

Esther en Remco is een lesmethode die ontworpen en uitgevoerd is door Eijer Producties. Deze wordt gebruikt bij de ADV en Dansmix-lessen.

Er is een motivatie boekje uitgebracht waarbij de kinderen aan de hand van de twee kinderen, Esther en Remco, leren dansen. Via deze lesmethode worden kinderen door middel van scholing beter bewust van hun lichaam en leren ze de benamingen van de pasjes die ze uitvoeren. Ook is het een leuke manier om de ouders thuis te laten zien wat ze hebben geleerd.

In het boekje staan per groep verschillende danspasjes die kinderen moeten kennen aan het einde van het seizoen. Deze danspasjes worden natuurlijk behandeld in de les. Er vinden meerdere toetsmomenten plaats, die worden aangekondigd via de mail. De kinderen nemen die dag het boekje mee naar de les. Mochten ze de danspasjes kennen, dan verdienen ze een sticker.

Deze lesmethode wordt gebruikt bij alle groepen tot en met 9 jaar. Met uitzondering van de groepen van 9+.

Elke nieuwe cursist krijgt bij Eijer Producties een gratis ‘Esther en Remco’-boekje. Wanneer deze kwijtgeraakt wordt kan er voor €2,50 een boekje besteld worden via info@eijerproducties.nl .