wat is de productieklas?

! het is niet mogelijk om in te stromen !

De productieklas is een groep, waar we een aantal cursisten meer uitdaging bieden. We gaan dit jaar een voorstelling maken, waarbij de nadruk ligt op toneel. Hierin kunnen ze alles wat ze hebben geleerd tot nu toe in kwijt, maar krijgen ze ook de ruimte om nog een verdiepingsslag te maken. We werken in eerste instantie vanuit een bestaande toneeltekst, maar zullen dit ook aanvullen met eigen teksten en muziek. We gaan samen een thema onderzoeken en hier komt uiteindelijk de voorstelling uit voort.

"Do something amazing today"

Eijer Producties

Productieklas krijgt les in: