Aaltsje Eijer

Zakelijk leider

Janna Eijer

Artistiek leidster | Docent Dans/DZT

Aarnt Eijer

Marketing leider

Coco de Haas

Docent Dans en DZT

Thomas Dijkmeijer

Docent Freerunning

Berber Nijdam

Docent Dans

Ditte de Wolff

Docent Dans

Tjisse Robben

Docent Freerunning

wouter sooijs

Docent Freerunning

Eline Osinga

Docent Dans

Jort Breeuwsma

Docent/Assistent DZT

Jeroen Dijkstra

Cameraman | Editor

Lilian Winter

Docent Dans

Lieneke Veenstra

Invaldocent Dans

Steffi de Haas

Docent Modern

Janine van der Velde

Docent Dans

Josselin Witteveen

Stagaire Dans

Ramon Westland

Stagaire DZT

Harma de Vries

Stagaire DZT